Praktijk Psychomotoriek

Vergoedingen Psychomotorische therapie

Zorgverzekeraars
Een overzicht van vergoedingen vanuit het aanvullende pakket
Zorg in Natura (ZIN)
Jeugdhulp via de gemeente Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

Andere mogelijkheden om PMT (deels) vergoed te krijgen;
- Werkgever (o.a. bij re-integratietrajecten)
- Verzekeringen bij revalidatietrajecten


Praktijk Psychomotoriek is aangesloten bij:
NFG - Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg (7501225866)
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (809773R)


Tarieven 2024

Intake

60 minuten

€ 100,-

Sessie

60 minuten

€ 100,-

Begeleiding/coaching

60 minuten

€ 75,-

Rapportage

€ 75,-

 No show / Annulering <24 uur van te voren


 €50,- 

Behandeltrajecten

PMT traject 8 - 10 sessies
Psychomotorische therapie is een relatief kortdurende behandelmethode.
Een PMT traject van 8 - 10 sessies is vaak voldoende om een veranderproces in gang te zetten.
De meest gekozen behandelfrequentie is 1 sessie per 2 weken.

Verlengd PMT traject
Door uiteenlopende redenen, kunnen gewenste doelstellingen niet altijd gehaald worden in 8 - 10 sessies.
Er is dan altijd de mogelijkheid om het PMT traject te verlengen en/of de behandelfrequentie van de sessies te verhogen naar bijvoorbeeld 1x per week.
In overleg met elkaar bepalen we of het traject daadwerkelijk verlengd wordt of dat we doelgericht (focus op de belangrijkste doelstellingen), toewerken naar een afsluiting binnen 8 - 10 sessies.

Terugkomsessies
Er is bij veel mensen behoefte om na een PMT traject af en toe terug te komen om een reeds in gang gezette ontwikkeling verder te verankeren.
Ook kan een terugkomsessie waardevol zijn bij een tijdelijke terugval.
Één of meerdere terugkomsessies kunnen vaak op korte termijn ingepland worden. U wordt niet opnieuw op de wachtlijst geplaatst.