Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)
Vergoedingen Psychomotorische therapie (PMT)

Vergoedingen
Psychomotorische therapie 

Zorgverzekeraars
Psychomotoriek is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg (NFG) & Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ)

Een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar vindt u hier

PGB (Persoonsgebonden budget)
Het is ook mogelijk dat PMT sessies vergoed worden vanuit een PGB.
Voor een PGB beschikking neemt u contact op met het wijkteam in uw regio.
Een standaard PGB beschikking is 1 intake + 12 sessies + 1 rapportage in 26 weken (advies startdatum van de beschikking:6 weken na aanmelding).
Het integreren van een eventueel budget vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar binnen een PGB beschikking, is alleen mogelijk bij een gelijke verdeling (€40,-/€40,-) van beiden budgetten.

Zodra de beschikking in orde is, wordt de overeenkomst van opdracht ingevuld en opgestuurd naar de SVB.
Na ontvangst van de bevestiging van de SVB, neemt u weer contact op met de praktijk. U hoort dan wanneer er gestart kan worden met PMT. 


Tarieven 2020

Intake

45 - 60 minuten

 € 80,- 

Therapiesessie

        60 minuten

 € 80,-

Niet nagekomen afspraak  / 
Annulering <24 uur van te voren


 € 45,-

Rapportage op aanvraag


 € 60,-

Observatie en/of overleg op locatie

45 - 60 minuten   

 € 80,-


Registratiegegevens

Registratienaam therapeut: G. van Pelt
Praktijknaam: Psychomotoriek
AGB code praktijk: 90-(0)12551 (categorie 9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg)
AGB code zorgverlener: 90-033574
NFG Registratienummer: 7501225866
NFG geschillencommissie in samenwerking met Quasir
RBCZ Registratienummer: 809773R
KVK nummer: 24462091

Gemiddelde duur van een behandeltraject
Psychomotorische therapie is een relatief kortdurende behandelmethode.
Het gemiddeld aantal sessies dat resulteert in een veranderingsproces is 12 bijeenkomsten (indicatief).
De meest gebruikelijke behandelfrequentie is 1 sessie per 2 weken.