Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)
Praktijk Psychomotoriek Ridderkerk


Psychomotorische therapie vanaf 18 jaar

Doen en ervaren
Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie.

De kracht van deze therapievorm is het maken van de verbinding tussen voelen, denken en handelen.
Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je handvatten om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.
Voor degene die geneigd is veel te rationaliseren, kan doen en ervaren ook helpen om meer in contact te komen met gevoelens.


Werkvormen 
Als Psychomotorische therapeut maak ik gebruik van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. 
Het is belangrijk dat de werkvormen voor de cliënt betekenisvol zijn.
De werkvormen worden om die reden aangepast aan de hulpvraag.


De werkwijze in 3 stappen

 1. Het aanbieden van werkvormen die zowel positieve gedragskenmerken als persoonlijke probleemsituaties inzichtelijk maken.
  Door deelname aan de werkvormen wordt ook uw gedachtepatroon inzichtelijk gemaakt.
  Het gevolg is o.a. meer bewustwording van destructieve keuzes die gerelateerd zijn aan uw klachten.
 2. De opdracht of werkvorm zal nogmaals worden aangeboden, maar dan nu met de aangeboden constructieve keuzemogelijkheden.
 3. Het koppelen van positieve ervaringen uit de voorgaande stap aan dagelijkse (probleem) situaties.
  Daarnaast worden er praktische tools aangereikt om de probleemsituaties anders aan te pakken.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.

Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie

 • Overbelast zijn / burn-out klachten
 • (Faal) angst / stressklachten
 • Onvrede in werk en relatie(s)
 • Rouw en verlies
  (identiteit, dierbare, baan, autonomie, dromen en verwachtingen)
 • Depressieve klachten (lusteloos, moe, somber, concentratieproblemen en/of negatieve gedachten)
 • Hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
 • Neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
 • Emotionele verwaarlozing en/of afhankelijkheid
 • Impulsiviteit of overmatige behoefte aan controle
 • Contact / communicatieproblemen
 • Negatief zelfbeeld, lichaamsbeeld en/of een verminderd zelfvertrouwen
 • Verwerking / acceptatie ziekte en/of beperkingen