Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)
Praktijk Psychomotoriek Ridderkerk

Psychomotorische therapie vanaf 18 jaar

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte doe-therapie. 
De kracht van deze therapievorm is het maken van de verbinding tussen voelen, denken en handelen.
Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je handvatten om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.

De Psychomotorisch therapeut maakt gebruik van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Het is belangrijk dat de werkvormen voor de cliënt betekenisvol zijn.
Ze worden daarom in overleg vormgegeven.

De werkwijze in 4 stappen

Stap 1 Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen om
            persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken.

Stap 2 Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden in een werkvorm.
Stap 3 Het bewust ervaren wat het effect is van de gekozen oplossing.
Stap 4 het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties.

Op deze m
anier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.


Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie
• depressiviteit
• hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
• autisme spectrum problematiek
• burn-out en overspannenheid
• contact/ communicatieproblemen
• impulsiviteit, ADHD en ADD
• rouw en verlies
• neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
• negatief zelfbeeld en een verminderd zelfvertrouwen
(faal-)angst, dwanghandelingen, stress en/of paniekaanvallen
ouder-kind relatieproblematiek
• traumatische ervaringen
• verwerking/ acceptatie ziekte en/of beperkingen

Bij een specifieke klacht die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.