Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)
Praktijk Psychomotoriek Ridderkerk

Psychomotorische therapie vanaf 18 jaar

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte doe-therapie.
Bij volwassenen zal de werkwijze gericht zijn op inzicht, het (h)erkennen
van gevoelens & emoties en verandering van gedragspatronen. 

De werkwijze in 4 stappen

Stap 1 Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen om
            persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken.

Stap 2 Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden in een werkvorm.
Stap 3 Het bewust ervaren wat het effect is van de gekozen oplossing.
Stap 4 het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties.

Op deze m
anier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.

Behandelprogramma
Afhankelijk van de hulpvraag zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passend behandelprogramma.
Een PMT traject uitstippelen in overleg met de cliënt is altijd maatwerk!


Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie
• depressiviteit
• hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
• autisme spectrum problematiek
• burn-out en overspannenheid
 ADHD, ADD 
• contact/ communicatieproblemen
• impulsiviteit en agressiviteit
• rouw en verlies
• neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
• negatief zelfbeeld en een verminderd zelfvertrouwen
(faal-)angst, fobieën, stress en/of paniekaanvallen
• traumatische ervaringen
• verwerking/ acceptatie ziekte en/of beperkingen

Bij een specifieke klacht die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.