Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)
Praktijk Psychomotoriek Ridderkerk


Psychomotorische therapie vanaf 18 jaar

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte doe-therapie.
De kracht van deze therapievorm is het maken van de verbinding tussen 
voelen, denken en handelen.
Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je
handvatten om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.

De Psychomotorische therapeut maakt gebruik van bewegings- en 
lichaamsgerichte werkvormen. Het is belangrijk dat de werkvormen voor de cliënt betekenisvol zijn.
De werkvormen worden om die reden aangepast aan de hulpvraag.

De werkwijze in 4 stappen

 1. Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen waarbij persoonlijke probleemsituaties opnieuw worden ervaren.
 2. Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden.
 3. Het effect van de gekozen oplossing bewust ervaren.
 4. Het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties. Daarnaast worden er praktische tools aangereikt om de probleemsituaties anders aan te pakken.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.

Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie

 • Overbelast zijn / burn-out klachten
 • (Faal) angst / stressklachten
 • Depressiviteit
 • Hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
 • Autisme spectrum problematiek
 • Impulsiviteit of overmatige behoefte aan controle
 • Contact / communicatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
 • Negatief zelfbeeld en een verminderd zelfvertrouwen
 • Onvrede in werk en relatie(s)
 • Verwerking / acceptatie ziekte en/of beperkingen

Bij een specifieke klacht die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.