Psychomotoriek

Praktijk voor Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie 4 t/m 18 jaar

Psychomotorische therapie is ook een effectieve behandelvorm bij kinderen en jongeren t/m 18 jaar.
Kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling hebben vaak meer baat bij een ervaringsgerichte 
doe-therapie dan aan een praatsessie. 
Nieuw gedrag wordt aangeleerd met actieve, speelse werkvormen.
Het ervaren van de (positieve) effecten van nieuw gedrag in het contact met dagelijkse situaties brengt het veranderingsproces uiteindelijk tot stand.

Samenwerking met ouders en/of ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt dit proces.
De werkwijze wordt aangepast aan de leeftijd en de hulpvraag.
Kinderen en jongeren zullen sportieve ervaringsgerichte werkvormen aangeboden krijgen om probleemsituaties te verhelderen en/of in positieve zin te veranderen.

De werkwijze in 4 stappen

Stap 1 Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen om 
            persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken.

Stap 2 Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden in een werkvorm.
Stap 3 Het bewust ervaren wat het effect is van de gekozen oplossing.
Stap 4 het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.


Behandelprogramma

Afhankelijk van de hulpvraag zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passend behandelprogramma.
Een PMT traject uitstippelen in overleg met de cliënt is altijd maatwerk!

Voorbeelden te behandelen bij kinderen en jongeren door Psychomotorische therapie
 depressiviteit
• hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
• ADHD, ADD
• Autisme spectrum problematiek
• opstandig, agressief gedrag
(faal-)angst, fobieën, stress en/of paniekaanvallen
• rouw en verlies
• concentratieproblemen
• een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
• stil en teruggetrokken gedrag
• neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
• plannings- informatieverwerkingsproblemen
• (gender) identiteitsproblemen
• communicatieproblemen met volwassenen en kinderen

Bij een specifieke klacht die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.