Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie 9 t/m 18 jaar (PMT)

Op een sportieve manier jezelf verder ontwikkelen 

PMT kan bij Praktijk Psychomotoriek ingezet worden voor elk kind vanaf 9 jaar die vastgelopen is in zijn/haar ontwikkeling.
Er zullen in het behandeltraject sportieve ervaringsgerichte werkvormen worden aangeboden, om negatieve ervaringen en/of probleemsituaties te verwerken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Zo ontstaat voor het kind weer ruimte om zich verder te ontwikkelen


Het toepassen van nieuw aangeleerd gedrag in alledaagse situaties, brengt het veranderingsproces uiteindelijk tot stand.
Samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s) en (indien gewenst) school, ondersteunt dit proces.


De werkwijze in 4 stappen

 1. Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen waarbij persoonlijke probleemsituaties opnieuw worden ervaren.
 2. Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden.
 3. Het effect van de gekozen oplossing bewust ervaren.
 4. Het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties.
  Daarnaast worden er praktische tools aangereikt om de probleemsituatie(s) anders aan te pakken.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd én worden ze gevoelsmatig verankerd.

Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie.

 • Autisme spectrum gerelateerde problematiek
 • Hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
 • (Faal) angst / stressklachten
 • Planning en informatieverwerkingsproblemen 
  (o.a. taakaanpak en werkhouding)
  Impulsiviteit en concentratieproblemen
  ADHD gerelateerde problematiek
 • Rouw en verlies
 • Een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • Emotieregulatie / stemmingswisselingen / depressiviteit
 • Stil en teruggetrokken gedrag
 • Veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren en/of te controleren.
 • (Gender) identiteitsproblemen
 • Communicatieproblemen met volwassenen en leeftijdsgenoten