Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie 7 t/m 18 jaar (PMT)

Psychomotorische therapie is ook effectieve behandelvorm bij kinderen en jongeren t/m 18 jaar.
Kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling
hebben vaak meer baat bij een ervaringsgerichte doe-therapie dan aan een praatsessie.
Er zullen sportieve ervaringsgerichte werkvormen worden aangeboden, om probleemsituaties te verhelderen en/of in positieve zin te veranderen.

Het ervaren van de (positieve) effecten van nieuw aangeleerd gedrag in relatie tot dagelijkse situaties, brengt het veranderingsproces uiteindelijk tot stand.
Samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s), ondersteunt dit proces.


De werkwijze in 4 stappen

 1. Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen waarbij persoonlijke probleemsituaties opnieuw worden ervaren.
 2. Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden.
 3. Het effect van de gekozen oplossing bewust ervaren.
 4. Het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties.
  Daarnaast worden er praktische tools aangereikt om de probleemsituatie(s) anders aan te pakken.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd én worden ze gevoelsmatig verankerd.

Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie.

 • Autisme spectrum problematiek
 • Hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
 • (Faal) angst / stressklachten
 • Rouw en verlies
 • Concentratieproblemen
 • Een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • Impulsiviteit of overmatige behoefte aan controle
 • Stemmingswisselingen / depressiviteit
 • Stil en teruggetrokken gedrag
 • Neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
 • Planning en informatieverwerkingsproblemen
 • (Gender) identiteitsproblemen
 • Communicatieproblemen met volwassenen en leeftijdsgenoten

Bij een specifieke klacht die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.