Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie 10 t/m 18 jaar (PMT)

Op een sportieve manier jezelf verder ontwikkelen 

PMT kan bij Praktijk Psychomotoriek ook als behandelvorm worden ingezet voor kinderen en jongeren die vastlopen in zijn/haar ontwikkeling.
Aanmelden voor een PMT traject kan vanaf 10 jaar.

Er zullen in het behandeltraject sportieve ervaringsgerichte werkvormen worden aangeboden, om negatieve ervaringen en/of probleemsituaties te verwerken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Zo ontstaat voor het kind/jongere weer ruimte om zich verder te ontwikkelen

Het toepassen van nieuw aangeleerd gedrag in alledaagse situaties, brengt het veranderingsproces uiteindelijk tot stand.
Samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s) en (indien gewenst) school, ondersteunt dit proces.


De werkwijze in 3 stappen

 1. Het aanbieden van werkvormen die zowel positieve gedragskenmerken als persoonlijke probleemsituaties inzichtelijk maken.
  Door deelname aan de werkvormen wordt ook het gedachtepatroon van uw kind inzichtelijk gemaakt.
  Het gevolg is o.a. meer bewustwording van destructieve keuzes die gerelateerd zijn aan zijn/haar klachten.
 2. De opdracht of werkvorm zal nogmaals worden aangeboden, maar dan nu met de aangeboden constructieve keuzemogelijkheden.
 3. Het koppelen van positieve ervaringen uit de voorgaande stap aan dagelijkse (probleem) situaties.
  Daarnaast worden er praktische tools aangereikt om de probleemsituaties anders aan te pakken.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd én worden ze gevoelsmatig verankerd.

Voorbeelden te behandelen door Psychomotorische therapie.

 • Hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
 • (Faal) angst / stressklachten
 • Planning en informatieverwerkingsproblemen 
  (o.a. taakaanpak en werkhouding)
  Impulsiviteit en concentratieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • Emotieregulatie / stemmingswisselingen 
 • Stil en teruggetrokken gedrag
 • Veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren en/of te controleren.
 • (Gender) identiteitsproblemen
 • Communicatieproblemen met volwassenen en leeftijdsgenoten