Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie 7 t/m 18 jaar (PMT)

Psychomotorische therapie is ook een effectieve behandelvorm bij kinderen en jongeren t/m 18 jaar.
Kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling hebben vaak meer baat bij een ervaringsgerichte doe-therapie dan aan een praatsessie. 
Er zullen sportieve ervaringsgerichte werkvormen aangeboden krijgen om probleemsituaties te verhelderen en/of in positieve zin te veranderen.

Het ervaren van de (positieve) effecten van nieuw aangeleerd gedrag in relatie tot dagelijkse situaties brengt het veranderingsproces uiteindelijk tot stand.
Samenwerking met ouders en/of ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt dit proces.


De werkwijze in 4 stappen

Stap 1 Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen om 
            persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken.

Stap 2 Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden in een werkvorm.
Stap 3 Het bewust ervaren wat het effect is van de gekozen oplossing.
Stap 4 het koppelen van de positieve ervaring aan dagelijkse situaties.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.


Behandelprogramma

Er zal samen met de ouder(s) en het kind gezocht worden naar een passend behandelprogramma.
Een PMT traject uitstippelen is altijd maatwerk!

Voorbeelden te behandelen bij kinderen en jongeren door Psychomotorische therapie
 depressiviteit
• hooggevoeligheid (HSP) als een last ervaren
• ADHD, ADD
• Autisme spectrum problematiek
• Hechtingsproblematiek
(faal-)angst, stress en/of paniekaanvallen
• rouw en verlies
• concentratieproblemen
• een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
• stil en teruggetrokken gedrag
• neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
• plannings- informatieverwerkingsproblemen
• (gender) identiteitsproblemen
• communicatieproblemen met volwassenen en kinderen

Bij een specifieke klacht die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.