Psychomotoriek

Praktijk voor Psychomotorische therapie

Psychomotoriek / Praktijk voor Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (of Psychomotore therapie) is een behandelmethode voor het doorbreken van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, stemmingswisselingen en communicatieproblemen voor zowel kinderen, adolescenten en volwassenen.

Bij de communicatie tussen cliënt en therapeut worden dynamische en/of actieve werkvormen gebruikt om persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken. Op die manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd  en worden ze gevoelsmatig verankerd.

Kortom: Psychomotorische therapie is een
doe-therapie waarbij actief gewerkt wordt aan het (zowel rationeel als gevoelsmatig) veranderen van denk- én gedragspatronen

Meer informatie over Psychomotorische therapie binnen mijn praktijk:  klik hier

Psychomotoriek is aangesloten bij:
Nederlandse Federatie voor de gezondheidszorg (NFG)          

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

                    Praktijk Psychomotoriek, Scheldeplein 53, Ridderkerk - Bolnes
Psychomotorische therapie voor volwassenen, adolescenten en kinderen
Regio Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht
Partners: PMTinfosite | Lavieterra | LOT therapie